Utlysning av informationspost

Nästa styrelsemöte, den 7 april kl 16, tillsätter styrelsen en vakant post som tillförordnad styrelsesuppleant med informationsansvar. Är du intresserad? Maila viceordf@paretouppsala.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *