Alla som är studenter vid högskola/universitet är varmt välkomna att närvara på föreningens första årsmöte, som kommer att hållas den 26:e september kl. 13:00. Plats: sal 416 på Ekonomikum i Uppsala. På årsmötet kommer vi bland annat att tillsätta en styrelse, fastställa stadgar och föreningens namn.