Pareto har fem verksamhetsområden som tio ämbetspersoner ansvarar för:

  • Aktiviteter
  • Föreläsningar
  • Information
  • Kontakt
  • Sociala evenemang